Buro LeefLicht

Een jong en dynamisch bouwkundig ontwerpbureau met een passie voor de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving is in verandering, nieuwe materialen en bouwmethodieken betreden het toneel. Als buro dragen wij bij aan het vormgeven van de gebouwen van de toekomst door samen met u aan de slag te gaan. Het hoogst mogelijke resultaat komt voort uit delen van kennis, ervaring, kansen en bovenal enthousiasme. Gaat u samen met ons de uitdaging aan?

 Van het eerste initiatief tot en met de eerste concrete vormen op ‘digitaal’ papier. Van de aanvraag van de benodigde stukken voor de bouwvergunning tot aan de voorbereidingen op de daadwerkelijke realisatie. Buro LeefLicht is een veelzijdige organisatie met diverse expertises intern én betrokken samenwerkingspartners. Onze kracht schuilt in het ontzorgen van uw totaalproces, van idee tot realiteit.

Ontwerp & Advies

Samen met u de daadwerkelijke vraag doorgronden en uitdiepen. Vanuit het idee en de wensen het concept vertalen naar een concreet (bouwkundig) ontwerpplan. Voorzien van tekenwerk en visualisaties.

Bouwvergunning

Begeleiden en uitwerken van een (bouwkundig) ontwerpplan tot aanvraag van de bouwvergunning. Inclusief alle technische berekeningen en toetsingen en bovenal project specifiek advies.

3D (bouw)voorbereiding

Doorontwikkelen van het projectplan richting de daadwerkelijke realisatie. Vertaalslag van de bouwvergunning tot start bouwvoorbereiding: Materialen, hoeveelheden, detaillering en gebouwspecifiek tekenwerk.

Digitalisering in de bouw

Vanuit de technologische ontwikkelingen, kansen met BIM en industrialisatie van de bouwsector het MKB op weg helpen richting de kansen, groei en implementatie binnen het bedrijfsproces.

Coaching, organisatie en implementatie

Binnen de bouwcontext vervuld Buro LeefLicht diverse taken voor (non profit) organisaties. Hierbij wordt de interne kennis uitgedragen, gedeelde kennis verspreid en een uiteenlopend takenpakket ingevuld.

Onze visie & kernwaarden

Buro LeefLicht is opgezet door Merijn Bink. Vanaf jongs af aan heeft Merijn een affiniteit met de bouw, diverse bouw gerelateerde opleidingen doorlopen én werkervaring opgedaan bij diverse type organisaties binnen de sector. Vanuit een passie voor de gebouwde omgeving in relatie tot vernieuwing en verandering kijkt Merijn een stap verder. Wat is de onderliggende vraag al dan wel wens van de klant. 

Mede door werkervaring binnen de aannemerij, architectenbureau, vastgoed en modulaire bouw kan Buro LeefLicht een breed scala aan diensten aanbieden. De kracht schuilt in het verzorgen van het gehele proces. Dit kan zelfs met samenwerkingspartners uitgroeien tot een totaal ontzorging van initiatief tot oplevering. 

Merijn legt zijn focus op de klantvraag, brengt dit samen met het belang van een gezonde, duurzame en bovenal comfortabele leef- en werkomgeving om voor u het optimale resultaat te realiseren. Het bouwkundig ontwerpbureau kent een expertise binnen zowel traditionele bouwmethodiek als de nieuwe opkomende technieken. Zowel voor de nieuwbouw als verbouw is het mogelijk een passende opdracht samen te stellen.

8+ jaar werkervaring
Brede kennis
Betrouwbaar
Ruim denkend en oplossingsgericht

Een greep uit onze projecten & samenwerkingen

Vanuit de diversiteit aan opdrachtgevers, projecten & samenwerkingen toont Buro LeefLicht zich als multifunctioneel inzetbaar, breed georiënteerd en bovenal nauw betrokken met het speelveld binnen de bouwsector. 

Planconcept woonzorgcomplex en tiny huisjes

In samenwerking met een particuliere opdrachtgever is een idee vertaald naar een concreet plan richting de lokale gemeente. Een visie van zorg voor jongeren met een verhaal en een zelfvoorzienende tiny huis community.

Vernieuwbouw woonboerderij

Met behoud van de huidige esthetiek is een schetsontwerp doorvertaald naar een bouwkundig ontwerp. Een woonboerderij uit 1900 waarin met aandacht is gekeken naar een nieuwe toekomst bestendige inpassing.

BouwTalent Zuid

Sinds september 2021 is Buro LeefLicht betrokken binnen het duale onderwijs van Avans Hogeschool Tilburg. In samenwerking met BouwTalent Zuid wordt een afstudeerprogramma gefaciliteerd.

Tiny house planconcept

Buro LeefLicht is in 2022 gestart met het vormgeven van een bouwsysteem voor de realisatie van een tiny house bouwconcept. Een (maatwerk) snelbouwconcept gericht op de vraag naar vernieuwende woonvormen.

De digitale tekenfabriek

Voor HomesFactory is Buro LeefLicht aan de slag gegaan om het huidige 3D BIM-proces te vertalen naar een interne workflow tot engineering van de 3D modulaire gebouwmodules.

Dutch Daylight

In 2019 heeft Merijn zijn afstudeertraject ingericht voor de stichting Dutch Daylight. Het resultaat: de Dutch Daylight Experience. Sindsdien vinden zowel bestuurstaken als freelance werkzaamheden plaats.

Van nieuwbouw tot verbouwing. Een kleine ingreep als een dakkapel of aanbouw tot gehele woningen, appartementen en tiny house communities. Buro LeefLicht draagt zorg voor het gehele proces van het eerste idee tot aan het gewenste oplever niveau van de opdracht. Van maatwerk tot seriematige projecten, volledige 3D engineering en digitalisering binnen de bouwsector. Een veelzijdig bouwkundig ontwerpbureau.

Buro LeefLicht is een multifunctioneel bedrijf. De afgelopen jaren is gewerkt aan uiteenlopende projecten en zijn een groot aantal samenwerkingen ontstaan. De kracht van een goed product en resultaat schuilt in het delen en vermenigvuldigen van kennis en kunde. Door als buro onszelf breed in de markt te positioneren zijn wij op de hoogte van de actualiteiten.

Naast de bedrijfsmatige werkzaamheden van het buro bekijkt Merijn de gebouwde omgeving ook vanuit een andere invalshoek. De LeefLicht visie richt zich op een vorm van wonen, werken en bovenal leven gericht op een minimalistische invalshoek. Een licht leven in gewicht, bezittingen, in verbondenheid met de natuur en met aandacht voor de algehele behoefte van de mens.

Kennismaken?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw (ver)bouwplannen,  nieuwsgierig naar de mogelijkheden tot een samenwerking of geïnteresserd in wie wij zijn en wat wij doen? We heten u graag welkom voor een kop koffie, een goed gesprek en bovenal een fijne eerste kennismaking.

Merijn Bink

"Vanuit de ambitie en passie voor de gebouwde omgeving draag ik graag mijn steentje bij aan een toekomst gericht samenleving. Dit vraagt om een eigentijdse aanpak, aandacht en bovenal samenhorigheid. Gaat u met mij deze uitdaging aan?"

Meer te weten komen over Buro LeefLicht, de oorsprong en over Merijn Bink?, klik dan hier ➥