Kracht van eenvoud

De wereld om ons heen is constant in beweging. Leefomgevingen veranderen, net als de behoefte, wensen en voorkeuren om de eigen omgeving vorm te geven. In de westerse maatschappij komt het veelvuldig voor; de drive naar ‘meer, groter en (materialistisch) bezit’. Vanuit een persoonlijke vraag het tegenover gestelde; waar liggen de persoonlijke waardes en wat is nu essentieel voor mijzelf als persoon?

Vanuit de essentie de persoonlijke basisbehoefte centraal plaatsen; waar wordt jij gelukkig, blij en voldaan van. Wat geeft jou vrijheid om te ondernemen waar jij van droomt? Een persoonlijke vraag die voor een ieder een andere identiteit kent, echter wel een belangrijke vraag gericht op de diepgewortelde kernwaarden; wat past bij mij, wie ben ik, hoe kijk ik naar mijzelf en mijn leefomgeving en hoe kan ik in beide een bijdrage leveren.

Buro LeefLicht

In de LeefLicht visie staat het vormgeven van de leefomgeving centraal. Een omgeving die voorziet in de basisbehoefte om te wonen, recreëren en bovenal genieten. Vanuit de gedachte van vrijheid is het in onze ogen van groot belang om stil te staan bij alles wat je doet, gebruikt en bezit. Vrijheid is letterlijk te koop, maar niet alleen voor de personen met het grote vermogen.

Met het creëren van fysieke en mentale ruimte in de vorm van (financiële) vrijheid, vrije tijd en persoonlijke ontwikkeling. Met andere worden; kansen realiseren door bewust te minderen in energie vragende, geld slurpende en tijd rovende aspecten uit het leven die geen meerwaarde opleveren voor de persoon die jij bent óf zou willen zijn.

De speerpunten in onze denk- en handelswijze richt zich op het volgende:


Minimalisme

Vereenvoudigen van de leefomgeving waarin van wonen en werken. Wat speelt een essentiële rol en wat niet.


Kleinschalig

Slim ruimtegebruik, multifunctionele indeling en het samenspel tussen gebruik, noodzaak en meerwaarde.


Natuur en daglicht

(her)ontdekken van het belang van de natuur en daglicht in de persoonlijke omgeving.

Van het creëren van bewustzijn rondom de minimalistische levensgedachte tot het vormgeven van een compacte leefomgeving, Tiny wonen, Vanlife of simpelweg interesse in een of meerdere thema’s. 

Bewust(er) leven

Compact wonen

Tiny Living | Vanlife

Kracht van de Natuur

Belang van zonlicht

Kennis & Kunde

Minimalisme in de leefomgeving, Vanuit een adviserende rol kan een bijdrage worden geleverd in het doorgronden van de persoonlijke kernwaarden ten aanzien van de eigen leefomgeving. Van advies tot ontwerp, spar-sessie tot persoonlijk onderzoek woonwensen. Alles staat in het kader van minimalisme, natuur en daglicht.

Kracht van eenvoud, niet voor niets de spreuk van Buro LeefLicht. Delen van kennis en kunde door te inspireren en informeren, de kracht van visuele beeld tot uiting brengen. Vanuit een breed spectrum worden thema’s gerelateerd aan minimalisme, bewustzijn, natuur en daglicht in de spotlight geplaatst, met als hoger doel op een laagdrempelige vorm te inspireren en informeren.

Een reis langs een breed scala aan thema’s; onderdeel van de inspiratie en informatie pagina. Vanuit een brede interesse in gezondheid en welzijn is een passie voor minimalisme, natuur en daglicht ontstaan. Dit omvat de essentie van de onderneming, vanuit een passie een bijdrage leveren in het creëren van een leefomgeving waar wij allen geluk en vrijheid mogen ervaren. 

Kennismaken?

Benieuwd naar de mogelijkheden of nieuwsgierig naar onze gedachtegang en visie? Sparren over een gerelateerd thema of een informeel koffie gesprek. Het is allemaal mogelijk.

Bel of mail ons gerust

Merijn Bink

"Eenvoud creëren door het essentiële te belichten én externe niet relevante factoren te minimaliseren en waar mogelijk elimineren."

"De weg naar eenvoud en een minimalistische levensvorm is een reis met een nog onbekende bestemming. Hierin staat het proces centraal, niet het einddoel."

Meer te weten komen over Buro LeefLicht, de oorsprong en oprichter, klik dan hier ➥

Niet de eindbestemming, maar de reis is het mooiste onderdeel van het leven. De tijd is daar om een pad te bewandelen in het vinden van de eigen kracht van eenvoud, waar brengt het u naartoe?